Farmaceutski fakultet novi sad

recept za uspešnu budućnost

Jedinstven koncept studija

 • Mentorski rad sa studentima 
 • Akcenat na praksi 
 • Saradnja sa privredom
 • Ispiti svakog meseca 
 • Pristupačnost i podsticajno okruženje 
 • Interesantni predavači 

Praksa je ključ uspeha

Naši studenti obavljaju praksu u: 

 • Apotekama i laboratorijama 
 • Farmaceutskoj industriji
 • Domovima zdravlja, bolnicama 
 • Klinikama
 • Institutima

Studiraj uz posao

 • Blok sistem nastave (vikendom) 
 • Mogućnost priznavanja dela prakse na osnovu radnog iskustva 
 • Mogućnost priznavanja ispita sa drugih fakulteta 
 • Posebne pogodnosti za grupe zaposlenih u istoj ustanovi

Diploma za Evropu

 • Studijski programi akreditovani i priznati u zemljama EU 
 • Studije Zdravstvene nege za sticanje EU diplome

Akreditovani studijski programi

Velika zlatna medalja Novosadskog sajma za kvalitet obrazovanja 2017. godine

Velika zlatna medalja Novosadskog sajma za kvalitet obrazovanja 2018. godine

Velika zlatna medalja Novosadskog sajma za kvalitet obrazovanja 2019. godine

Aktuelnosti

Konkurs za upis na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka

Farmaceutski fakultet, Novi Sad raspisuje konkurs za upis na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka u školskoj 2019/2020. godini Prijavljivanje kandidata: 29.10.-08.11.2019.godineObjavljivanje preliminarne rang liste: 12.11.2019.godineKonačna rang listа: 13.11.2019. godineUpis primljenih kandidata: 15.11.2019.godine Preuzmi konkurs

ODOBRENA AKREDITACIJA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Sa velikom zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naš Fakultet od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta na sednici održanoj dana 03.10.2019. godine dobio odluku o akreditaciji DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA-FARMACEUTSKIH NAUKA. Upis na studijski program doktorskih akademskih studija biće organizovan krajem oktobra, o čemu ćemo Vas uskoro detaljnije obavestiti.

Dijetetski proizvodi - stručno mišljenje

Davanje stručnog mišljenja, kategorizacije i odobrenje teksta deklaracije za dijetetske proizvode

ROK za izradu – 21 dan!

Farmaceutski fakultet, Novi Sad ovlašćen je za davanje stručnog mišljenja, kategorizacije i odobrenje teksta deklaracije za dijetetske proizvode koji se podnose uz zahtev za upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, Član 22, stav 2, tačke 1 i 2).

Kutak znanja

Modafinil – pametan ili rizičan potez?

Autor: dr Nikola Jojić, docent na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad

Kompetitivno akademsko okruženje, pritisak profesionalnog napredovanja i danas sve zastupljeniji pristup u kome važi samo jedno pravilo “minimalan napor – maksimalna dobit”, projektovao se i na svet medicine i farmacije. Primena modafinila, leka koji će fokus i sposobnost koncentrisanja podići na nivo budističkog sveštenika tokom najdublje meditacije, postala je omiljeni partner za učenje među studentima. Iako je istina da modafinil promoviše budnost, popravlja raspoloženje i ono najvažnije, poboljšava kognitivne funkcije poput memorije, pažnje itd., primena modafinila nikako ne sme ostati posmatrana isključivo kroz potencijalne benefite, već i rizike koje ovaj “pametni lek” nosi sa sobom.

Pročitajte ceo tekst…

Rekli su o nama...

 • Studenti imaju jako dobru komunikaciju sa asistentima i profesorima. Moj utisak je da je profesorima zaista stalo da nešto naučimo na predavanjima i vežbama. Sve što učimo na predavanjima možemo da vidimo i u praksi što nam znatno olakšava učenje. Radimo u malim grupama pa nam je mnogo lakše da ispratimo nastavu i spremimo se za ispite.

  Saša

  studentkinja IV godine Farmacije-medicinske biohemije
 • Prva stvar koja me je privukla kada sam saznala za FFNS bilo je to što se na prijemnom ispitu polaže samo hemija. U tom trenutku ovo je bila presudna stvar zbog koje sam se odlučila za FFNS. Studirajući ovaj fakultet uvidela sam brojne benefite i prednosti u odnosu na ostale fakultete. Sada, kada se kao student četvrte godine osvrnem unazad, znam da sam donela pravu odluku i da me čeka dobar posao i sigurna budućnost!

  Evelin

  studentkinja IV godine Farmacije
 • Opredelio sam se za smer Zdravstvena nega, jer je diploma koju stičemo nakon završetka studija priznata u zemljama EU! Sticanje dve diplome nakon završetka studija garantuje nam izvesniju budućnost i veću mogućnost za pronalazak posla.

  Alen

  student II godine Zdravstvene nege
 • Posebno bih istakla mentorstvo kao način rada sa studentima. To nam pomaže oko obaveza na fakultetu, ali nam omogućava i da se bolje upoznamo sa kolegama, da se više družimo i uspostavimo skladne odnose.

  Ivana

  studentkinja III godine Farmacije
 • Na fakultetu imamo dosta mogućnosti za usavršavanje – stručne prakse, edukacije, gostovanja predavača iz prakse. Tako možemo da sagledamo širu sliku, da vidimo i probamo mnogo više od onoga što se uči na predavanjima. Na taj način stičemo različita iskustva tokom studija.

  Stefan

  student III godine Farmacije
Zatvori meni
WordPress Video Lightbox Plugin

1. Stručno mišljenje za dijetetski proizvod

12.000,00 din + 2.000,00 din po aktivnom sastojku (1.700,00 din u slučaju 5-9 akt. sastojaka; 1.500,00 din. u slučaju 10 ili više akt. sastojaka)

2. Kategorizacija dijetetskog proizvoda

5.000,00 din

3. Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

8.000,00 din

iskazane cene su bez PDV-a

 

PROGRAMI AKREDITOVANI U EVROPSKOJ UNIJI

Farmaceutski fakultet, Novi Sad sprovodi i studijske programe koji su akreditovani i priznati u zemljama Evropske Unije. Ovi studijski programi izvode se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor. Naši studenti mogu upisati osnovne strukovne studije Zdravstvene nege i Socijalne gerontologije ili master akademske studije Integrativne zdravstvene nauke i obezbediti diplomu sa kojom direktno mogu nastaviti usavršavanje ili se zaposliti u zemljama Evropske Unije.

USKLAĐENOST SA EVROPSKIM UNIVERZITETIMA

Studijski programi Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija kreirani sup o ugledu na programe srodnih univerziteta u Evropi.

Tako je studijski program Farmacija usklađen sa programima Farmaceutskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Češka), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Atini (Grčka), Fakulteta za farmaciju Univerziteta u Ljubljani (Slovenija).

Studijski program Farmacija-medicinska biohemija usklađen je sa programima Fakulteta farmaceutskih nauka Univerziteta u Gentu (Belgija), Instituta za farmaceutske i biološke nauke Univerziteta Claude Bernard, Lion 1 (Francuska), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija), Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Lisabonu (Portugal), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska).

Usklađenost studijskih programa potvrđena je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacije studijskih programa.

Specifična organizacija studija omogućava aktivno uključivanje zaposlenih u nastavak školovanja i usavršavanja.

BLOK SISTEM NASTAVE

Studenti imaju mogućnost da vežbe pohađaju po blok sistemu, odnosno vikendom. Takođe, vikendom je organizovano i polaganje ispita.

PRIZNAVANJE DELA PRAKSE

Svim zdravstvenim radnicima priznaje se deo praktične nastave na osnovu radnog iskustva.

PRAKSA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Zaposleni zdravstveni radnici imaju mogućnost da deo kliničke prakse obave u zdravstvenoj ustanovi u kojoj su zaposleni ukoliko fakultet ima uspostavljenu saradnju sa tom ustanovom.

PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH FAKULTETA

Postoji i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENT U FOKUSU NASTAVNOG PROCESA

Na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad posebna pažnja posvećena je organizaciji studija. Nastavni proces kreiran je tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspešno bavljenje budućom profesijom. Studenti su deo našeg tima, aktivno učestvuju u životu fakulteta, rade u prijatnom i podsticajnom okruženju i sarađuju sa pristupačnim nastavnim i nenastavnim osobljem. U cilju pružanja potpune podrške studentima primenjuje se koncept mentorstva. Svaki student ima svog mentora koji ga prati tokom studija i pomaže u profesionalnoj orijentaciji.

CIKLUSI PREDAVANJA

Predavanja se slušaju u ciklusima. U svakom ciklusu pokreće se manji broj predmeta koje studenti intenzivno pohađaju. Nakon završenog ciklusa studenti imaju mogućnost da odmah polažu ispit iz predmeta koji su slušali. Ovakvom organizacijom predavanja postiže se bolja fokusiranost studenata i kontinuitet u učenju. Takođe, pokretanje ciklusa predmeta odvija se prema smislenom rasporedu kako bi studenti povezivali gradivo i logičnim redosledom nadograđivali znanje.

ISPITNI ROK SVAKOG MESECA

Kako bi podstakli kontinuirano učenje, ispite smo organizovali svakog meseca. To znači da studenti imaju mogućnost da polažu ispite u čak 12 ispitnih rokova u toku godine.

SNIMANJE PREDAVANJA

Sva održana predavanja snimaju se korišćenjem smart tehnologije. Na taj način studenti mogu da prate predavanja i ukoliko ih propuste ili ukoliko žele da ih ponovo čuju. Sav prateći materijal dostupan je u elektronskom obliku svim studentima.

IZUZETNI PREDAVAČI

Predavači fakulteta su istaknuti stručnjaci koji su naučno, stručno i praktično iskustvo sticali u naučno-istraživačkim, obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, privrednim i strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Naši predavači angažovani su istovremeno i na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji…

U želji da naši studenti posle završenog fakulteta budu zaista spremni za posao, proces studija koncipirali smo tako da je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. U fondu časova na svakom studijskom programu dominiraju vežbe i stručna praksa.

FARMACIJA, MEDICINSKA BIOHEMIJA

Studenti Farmacije i Farmacije-medicinske biohemije praktičnu nastavu izvode u fakultetskim laboratorijama i apotekama, medicinsko-biohemijskim laboratorijama, institutima koji su nastavne baze fakulteta. Sastavni deo nastave su terenske vežbe i posete farmaceutskim kompanijama, istraživačkim centrima, specijalizovanim zdravstvenim ustanovama i privrednim organizacijama iz oblasti farmacije i medicinske biohemije. Obavezna stručna praksa odvija se u poslednjem semestru studija i traje 450 časova.

ZDRAVSTVENA NEGA, RADNA TERAPIJA

Poseban značaj praktična nastava ima na strukovnim studijama. Studenti Zdravstvene nege i Radne terapije kliničku praksu obavljaju u zdravtsvenim ustanovama koje su nastavne baze fakulteta. Klinička praksa izvodi se u nekim od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u Vojvodini: Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Institutu za onkologiju Vojvodine, Institutu za plućne bolesti Vojvodine, Kliničkom centru Vojvodine, Domu zdravlja “Novi Sad”, Specijalnoj bolnici za neurološka i posttraumatska stanja “Dr Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, Opštoj bolnici “Đorđe Jovanović” u Zrenjaninu i drugim. Posebno veliki fond časova kliničke prakse, 2300 časova, obavljaju studenti studijskog programa Zdravstvena nega EU, koji im omogućava sticanje diplome automatski priznate u zemljama Evropske Unije. Ovaj program usklađen je sa Evropskom direktivom 2005/36 EC i izvodi se u saradnji sa slovenačkim univerzitetom Alma Mater Europaea – Evropski centar Maribor.

Spisak nastavnih baze fakulteta i partnerskih institucija možete pogledati OVDE.